*triggerwaarschuwing*
Zelfmoord en infanticide

Postpartum psychose of kraambedpsychose

Als apothekers is het ook onze plicht om moeilijkere onderwerpen onder de aandacht te brengen.
Zo is het 5 mei post partum psychose-dag
Een zeldzame, maar ernstige aandoening die na een bevalling kan optreden bij de moeder.
Deze aandoening verschilt van postnatale depressie en angststoornis in symptomen, ernst en snelheid van optreden.
In 95% van de gevallen treedt het op binnen 15 dagen na de bevalling, maar het kan ook tot een jaar na de bevalling nog optreden ( in meer uitzonderlijke gevallen).

Maak je je zorgen?

Of ben je bezorgt omdat een pas bevallen vrouw in je omgeving zich anders gedraagt?
Aarzel dan niet om hulp te vragen. Bel je huisarts, gynaecoloog of teleonthaal (106). Ook het CAW staat voor je klaar:
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/crisishulp/crisishulp/

Belangrijkste bron: https://www.postpartum.net/learn-more/postpartum-psychosis/
Een goede Nederlandstalige bron: https://www.24baby.nl/baby/gezondheid-mama/kraambedpsychose/