Ivermectine & COVID-19

Azithromycine, Colchicine, Hydroxychloroquine, AIDS-remmers… Deze producten gingen Ivermectine voor als mogelijk geneesmiddel tegen covid.
Allen hadden in theorie of bij in vitro onderzoek potentieel in de strijd tegen Corona.
Geen enkele loste de verwachtingen in.
In degelijk opgestelde studies bleek voor al deze geneesmiddelen dat de werking tegen covid afwezig of verwaarloosbaar was. Wel werden ze allemaal via sociale media gehyped en zijn er verschillende mensen in het ziekenhuis beland door ze verkeerd te nemen.
Herhaalt de geschiedenis zich met Ivermectine of is dit nu eindelijk echt de Magic Bullet?

In dit artikel gaan we enkele vragen beantwoorden:

 • Wat is Ivermectine?
 • Waarom denkt men dat het kan helpen bij covid-19?
 • Waarom is het nu (nog) niet voor het publiek beschikbaar als medicijn tegen covid-19?

Wat is Ivermectine?

Ivermectine is een antiparasitair geneesmiddel. Het wordt bij dieren (vee, zoals schapen en paarden) gebruikt als ontwormingsmiddel. Bij mensen wordt het in zeldzame gevallen ook gebruikt bij moeilijk behandelbare parasieten zoals luizen of schurft, waarbij de normale behandelingen mislukken en ook bij bepaalde huidaandoeningen.

Het wordt momenteel niet gebruikt tegen virussen.
Opfrissing: parasieten zijn een ander soort organisme dan virussen, ze zijn niet verwant en hebben, behalve dat ze ziektes kunnen verwekken, geen gemeenschappelijke eigenschappen.

Waarom denkt men dat het kan helpen bij covid?

Bij in vitro onderzoek heeft men gezien dat Ivermectine de vermenigvuldiging van het Coronavirus kan vertragen. In theorie zou dit kunnen betekenen dat een (vroege) infectie kan afgeremd worden.

In Vitro betekent letterlijk “in glas”. Het onderzoek vindt plaats in glaswerk zoals reageerbuizen of petrischaaltjes, niet in dieren of mensen. Het is dus een zeer vroeg stadium van onderzoek.

Waarom is het nu (nog) niet beschikbaar als medicijn voor het publiek?

In vitro onderzoek is geen bewijs dat iets werkt in vivo (in levende wezens). Verder onderzoek is nodig om te kijken of het ook werkt in het echt en of het veilig is. Momenteel zijn er wereldwijd verschillende studies bezig om dit na te gaan.
In juli 2021 waren er 14 studies afgerond en nu er zijn er nog ongeveer 30 aan de gang. Het idee dat Ivermectine niet wordt onderzocht en zonder bewijs van tafel wordt geveegd, is dus verkeerd. De meeste onderzoeken lopen nog.
De resultaten van de 14 afgeronde studies zijn niet afdoend om te bewijzen dat Ivermectine werkt.
De studies waren van slechte kwaliteit (bijvoorbeeld te weinig deelnemers of slecht uitgevoerd) of de resultaten waren negatief: er kon niet bewezen worden dat Ivermectine effectief de ziekte afremde of het aantal doden en ernstig zieken verminderde.
Eén studie op 300 mensen kon zelfs niet bewijzen dat het aantal doden niet steeg door Ivermectine ten opzichte van geen behandeling.

Toxiciteit

Zolang er geen bewijs is dat een geneesmiddel werkt bij mensen én veilig is, mag het uiteraard niet gebruikt worden.
Voor de vaccins was de wereld enorm streng, maar om één of andere reden zijn we dat niet als het gaat over al de experimentele behandelingen die opduiken.
Waar de vaccins aan miljoenen mensen zijn toegediend en veilig zijn gebleken, gaan de 14 afgelopen studies samen over 1600 mensen, een fractie dus. Uit deze studies is bovendien reeds gebleken dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van Ivermectine.
Een belangrijk risico is de toxiciteit: De dosis die gebruikt is in de in vitro studies is vele keren hoger dan de dosis die momenteel is toegelaten voor gebruik bij mensen.
In hoge dosissen is Ivermectine toxisch en heeft het ernstige nevenwerkingen zoals coma, spierafbraak, oogafwijkingen,… En het staat vast dat het schadelijk is tijdens de zwangerschap.

In de Verenigde Staten is Ivermectine vrij verkrijgbaar voor gebruik bij dieren en op verschillende plekken is het uitverkocht. Ondertussen zijn hierdoor al mensen in het ziekenhuis beland. Het doet dus sterk denken aan de periode dat Hydroxychloroquine gezien werd als het redmiddel tegen covid: Dit werd ook verkeerd gebruikt en had in de VS zelfs een dode tot gevolg.

Afwachten

We moeten voorlopig de resultaten van de lopende studies afwachten.
Het doel van de lopende studies zal zijn:

 • Bepalen of het middel effectief is bij besmette personen
   • hetzij door het aantal ziekenhuisopnames te doen dalen
   • of door het aantal doden te verminderen
 • Bepalen of het werkzaam is in een niet toxische dosis.

Geen van beide is momenteel bewezen, dus inname wordt, in dit stadium, zeker afgeraden.

Bron die alle onderzoeken samenvat: Cochrane Library