Je voelt babyschopjes, maar … je bent niet zwanger!

Een kleine bekentenis: een jaar na de geboorte van mijn kindje zat ik opnieuw aan de pil, maar toch deed ik twee zwangerschapstesten. Ik voelde namelijk meerdere dagen op een rij trappelende voetjes in mijn buik. Die eerste babyschopjes … daar keek ik destijds zo hard naar uit dat ik ze nooit meer vergeet. En nu waren ze daar weer, dacht ik. De zwangerschapstesten waren negatief, maar het kind had wel een naam: fantoomschopjes. 

Wat zegt de wetenschap?

We zullen je meteen geruststellen: die babyschopjes die je voelt, beeld je je niet in. Het gevoel is echt, maar de oorzaak onbekend. Heeft het te maken met je hormonen? Is het iets zoals fantoompijn? Spelen je zenuwbanen een rol of zijn het gewoon darmrommelingen? Niets valt uit te sluiten, omdat er nog geen onderzoek naar gedaan is.

Wel bestaat er een kleine studie met 197 vrouwen met kinderen, waarbij werd nagegaan hoelang de schopjes ervaren worden. 40% van de groep gaf aan dat ze het gevoel ook na de bevalling nog gewaar werden. Qua tijd was er een groot verschil merkbaar. De schopjes werden weken, maanden of zelfs jaren na de bevalling nog waargenomen. Gemiddeld voelden de vrouwen die schopjes tot 6,8 jaar na de bevalling. Een kwart van de vrouwen vond dat gevoel positief, terwijl er ook een kwart in de war was.

Dus ervaar je soms trappelende voetjes in de buik, hoewel je weet dat dat eigenlijk niet kan? Wees gerust, je bent niet alleen!