Hoe zit het nu met cannabisolie?

In het straatbeeld verschijnen her en der winkeltjes met “legale” cannabisolie. Ze verdwijnen vaak nog voor er één druppel olie is verkocht, onder andere omdat de wetgeving ingewikkeld is en veel handelaars zich hier niet aan houden.
De interesse van het publiek is in ieder geval gewekt, omdat cannabisolie toch wel wat heilzame gezondheidseffecten zou hebben en in andere landen medicinaal wordt gebruikt.
Wat doet cannabisolie en, wat je hier op de markt kan vinden, werkt dat nu echt?

De legaliteit van de producten die buiten de apotheek verkrijgbaar zijn, gaan we in dit artikel niet bespreken!

Actieve stoffen

Er zijn 2 actieve stoffen waar het nu in de media over gaat. Nl.: CBD (cannabidiol) en THC (tetrahydrocannabinol). Van deze beide is THC het actiefst. THC is de stof die roesopwekkend en verslavend kan zijn. Dit is ook de stof die het vaakst is onderzocht. CBD is minder actief, het werkt (in tegenstelling tot THC) niet in op het centrale zenuwstelsel. CBD zou ontspannend kunnen werken, maar de medische toepassingen zijn gering en weinig onderzocht.

Werkzaamheid

Cannabis wordt gepromoot als een product met veel medische toepassingen, van chronische pijn tot dementie en darmontstekingen tot migraine. Goed onderzoek (op mensen) ontbreekt vaak. Er zijn enkele studies die wel een positief effect kunnen aantonen: Voor de ziekte van Crohn zag men een verbetering t.o.v. placebo en ook bij chronische pijn was er een daling van de klachten bij een deel van de patiënten. Hier moeten we wel bij vermelden dat het aantal patiënten dat vroegtijdig met de studies stopten door nevenwerkingen ook groot was. Bij de studie rond chronische pijn kreeg 17% te maken met psychische stoornissen t.o.v. 6% in de placebogroep.
Voor andere aandoeningen zijn de onderzoeken beperkt en van slechte kwaliteit waardoor je er geen echte conclusies kan uit trekken. De onderzoeken naar bijvoorbeeld epilepsie zijn voornamelijk dierproeven.

Nog belangrijker om te vermelden is dat de studies allemaal een hoog gehalte THC (rond 5%) bestudeerden. Er zijn geen degelijke onderzoeken naar de medische effecten van CBD alleen. Omdat THC de meest actieve van de beide is; wordt er geen echte werkzaamheid van CBD alleen verwacht. Hierdoor is het ook minder interessant om te bestuderen.

Hier verkrijgbaar

In België ga je enkel producten met CBD vinden. Om verkocht te mogen worden, mag een cannabisolie hier geen THC bevatten. Zit er meer dan 0.2% THC in een product, dan mag het niet verkocht worden*.
Echte medische effecten mag je dus niet van deze producten verwachten.

*Er zijn nog tal van andere voorwaarden om verkocht te mogen worden, hier gaan we niet verder op in.

In de apotheek

Sinds kort kan in de apotheek ook een bereiding gemaakt worden op basis van CBD-olie. Deze is enkel verkrijgbaar met voorschrift van een arts.
Je kan ervan uitgaan dat deze bereiding volledig zuiver is, aangezien de controles op grondstoffen voor de apotheek veel strenger zijn dan die daarbuiten.
Ook hier geldt een wetgeving over de maximale hoeveelheid THC. Zelfs als je arts op het voorschrift een hogere dosering vermeldt, mag de apotheker de wettelijke maximum niet overschrijden. Je gaat dus enkel de effecten hebben van CBD en niet van THC hebben.

Sativex: Dit geneesmiddel, op basis van cannabis, heeft een aparte, strengere wetgeving. Heeft u hier vragen over: neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Conclusie

Cannabisolie is stilaan verkrijgbaar op de Belgische markt. Enkel de stof CBD mag aanwezig zijn. THC moet afwezig zijn of enkel in een zeer klein (niet werkzaam) percentage.
De cannabisolie in België heeft geen bewezen medische effecten. Meer dan een licht ontspannend effect, mogen we er momenteel niet van verwachten.

Bron medische studies: cochranelibrary.com