Wat gebeurt er met een voorschrift, nadat de patiënt zijn geneesmiddelen heeft gekregen?
Een voorschrift doorloopt verschillende stappen, vooraleer het in de apotheek wordt bewaard. Deze stappen zijn gelijkaardig voor papieren en elektronische voorschriften.

 • Afleveren van het voorschrift
 • Controle door de apotheker
 • Controle door een tarificatiedienst
 • Uitbetaling en terug naar de apotheek
 • 10 Jaar archivering in de apotheek
 • Vernietiging

1. Afleveren van het voorschrift

We kijken wat er op uw voorschrift staat en geven mee wat u nodig heeft. Terwijl u er bent, controleren we verschillende zaken:

 • Welke prijs we volgens uw mutualiteit moeten aanrekenen
  Niet elk geneesmiddel is terugbetaald en de terugbetaling is ook niet voor iedereen hetzelfde. Dit wordt door onze software automatisch gecontroleerd.
  Voor enkele uitzonderingen hebben we nog een extra document nodig zoals bij bepaalde (E) attesten, waarborgen van het OCMW of Fedasil.
 • Of het voorschrift correct is
  De naam, vervaldatum en gegevens van de arts worden gecontroleerd.
 • Farmaceutische zorg
  We gaan na of de dosis correct is voor de patiënt, of het geneesmiddel samen gaat met andere medicatie die de patiënt  neemt en of het product overeen komt met wat de patiënt had verwacht bij de dokter.
 • Het geneesmiddel wordt uitgelegd, afgerekend en het voorschrift krijgt een voorschriftnummer.

2. Controle door de apotheker

Voor het einde van de dag (of uitzonderlijk de dag nadien) worden alle voorschriften nog eens gecontroleerd door een apotheker.
We kijken vooral na of wat er is meegegeven overeenkomt met wat er op het voorschrift staat en we herhalen ook bovenstaande stappen.
Vergissen is menselijk. Zowel de arts, apotheker als de patiënt kunnen zich vergissen. Is er een fout gevonden: dan wordt de patiënt en/of arts gecontacteerd.

3. Controle door de tarificatiedienst

De laatste dag van de maand worden de verkoopgegevens van de apotheek gekoppeld aan de voorschriften (via het voorschriftnummer) en worden de voorschriften (digitaal of papieren met een koerier) opgestuurd naar een tarificatiedienst.
Deze externe dienst controleert de voorschriften opnieuw.
Als er iets wat we hebben verkocht niet overeenkomt met wat er op het voorschrift staat, dan bellen zij ons op. Soms krijgen we ook voorschriften terug die we aan een verkeerde prijs hebben aangerekend.
Meest voorkomend: Wij rekenen iets aan aan remgeld, terwijl de patiënt hier geen recht op heeft. Wij krijgen dan geen uitbetaling van de mutualiteit voor dat voorschrift.

4. Uitbetaling en terug naar de apotheek

Voor terugbetaalde geneesmiddelen betalen verzekerde patiënten niet de volledige prijs, maar een remgeld. De rest van het bedrag wordt achteraf door de mutualiteit aan de apotheek betaalt.
Een Voorbeeld: een antibioticum kost 30 euro. De patiënt betaalt in de apotheek maar 5 euro en de overige 25 euro krijgt de apotheek een aantal maanden later van de mutualiteit van de patiënt.

De papieren voorschriften komen terug naar de apotheek en de digitale zijn in de apotheek digitaal opgeslagen.

5. 10 Jaar archivering in de apotheek

Verschillende documenten zoals voorschriften, weegfiches en aankoopbons moeten 10 jaar in de apotheek bewaard worden.
In bepaalde (zeldzame) gevallen kunnen ze worden opgevraagd voor extra controle.

6. Vernietiging

Na 10 jaar mogen ze uit ons archief en worden ze door een datavernietigingsfirma vernietigd.
Ze mogen dus niet bij het oud papier 😉